Keltin vesihuolto-osuuskunta

____

 

KELTIN VESIOSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS JÄRJESTETÄÄN 15.4.2022 KLO 17.30 -> KYMEN PAVILJONGILLA, TERVETULOA PÄÄTTÄMÄÄN VESIASIOISTA!

SÄÄNTÖMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN LISÄKSI KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN VALTUUTUSTA SELVITTÄÄ MAHDOLLISUUKSIA OSITTAISELLE LIITTYMISMAKSUN PALAUTUKSELLE.

 

MIKÄLI KYSYMYKSIÄ HERÄÄ, NIIN ALLEKIRJOITTANEESEEN VOI OLLA YHTEYDESSÄ.

HYVÄÄ TAKATALVEA KAIKILLE!

 

YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN,

LAURI LESKINEN

PJ

040-5142847

____________________________________________

Pumppukaivojen pesu ja tarkastus 2023 viikoilla 42.-44. Ei edellytä osakkailta mitään toimia. 

Kymen Puhtaat Pinnat Ky 0408334455

___________________________________________________

 

Hinnasto  2023

sis.ALV

Vesi          2,60 €/m3

Jätevesi    3,62 €/m3

 

Perusmaksut:

Vesi ja jätevesi   22,00€/kk

Vesi tai jätevesi  16,00€/kk

Valmiusliittymä   10,00€/kk

Hinnat sis.alv 24%

_________________________________________________

 Kuvat

Toiminta-alue

---------------------------------------------------------------------------

 

 

KELTIN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

 

Keltin vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous

PÖYTÄKIRJA

 

 

Aika: 2.3.2021  klo 18 

Paikka:  Kymen Paviljonki

 

Läsnäolijat:  Matti Leskinen, Antti Kailio, Liisa Kontkanen, Martti Mäkelä, Heikki Arvila, Lauri Leskinen, Hannu Saarela, Marjo Kivilompolo,

                  Jukka Kivilompolo ja Lea Leskinen.

                  Nettiyhteyden kautta kokoukseen osallistui etänä Mika Saarela.

 

 

 1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Matti Leskinen avasi kokouksen klo 18:05.

 

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Kailio, sihteeriksi Lea Leskinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Marjo Kivilompolo ja Jukka Kivilompolo.

 

 1. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

 

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020

Kuultiin hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020  (liite 2) sekä toiminnantarkastuskertomus (liite 3) ja ne hyväksyttiin muutoksitta. Tilinpäätös osoittaa tappiota 1291,71 EUR.

 

 1. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin.

 

 1. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Myönnettiin hallituksen jäsenille vastuuvapaus vuodelta 2020.

 

 1. Ylijäämän tai tappion käyttäminen

Tilikauden tappio 1291,71 EUR siirretään voitto- ja tappiotilille.

 

 1. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

 

 1. Osuuskunnan hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi 2-vuotiskaudelle Liisa Kontkanen,  Lauri Leskinen ja Martti Mäkelä. Hallituksessa jatkavat vanhoina jäseninä Matti Leskinen, Heikki Arvila ja Antti Kailio.  Hallituksen varajäseniksi valittiin Matti Wilenius, Hannu Saarela ja Jukka Nokkanen.

 

 1. Etäluettavien vesimittareiden tilanne

Etäluettavia vesimittareita varten on kerätty 60 EUR per vesiliittymä.  Päätettiin, että ennakkomaksuja ei tarvitse kerätä lisää osuuskunnan hyvän taloudellisen tilanteen takia. Jätettiin hallituksen päätettäväksi vesimittarin hinta niille, joilta ennakkomaksua ei vielä ole kerätty (rakentamattomat vesiliittymät).

 

 1. Talousarvio vuodelle 2021 ja veden hinta

Esiteltiin talousarvio vuodelle 2021 (liite 4). Päätettiin käyttöveden hinnaksi 2,38 EUR/m3 ja jäteveden hinnaksi 3,45 EUR/m3  1.1.2021 alkaen. Korotus on 4%. Kouvolan Vesi on nostanut veden hintaa noin 9 %. Hyväksyttiin talousarvio muutoksitta.

 

 1. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Osmo Siira ja varalle Kari Palmumaa.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:47.

 

  

 

                      ______________________                             ____________________

                      Antti Kailio, puheenjohtaja                               Lea Leskinen, sihteeri

 

 

 

 

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ________  ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.                                                                

 

 

                      ______________________                           _____________________

                      Marjo Kivilompolo                                           Jukka Kivilompolo

 

=========================================================================================

 

KELTIN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 16.6.2020

Varsinainen kokous 16.6.2020 klo 18 Kymen Paviljonki

 Läsnäolijat: Lauri Leskinen, Mikko Arvila, Matti Wilenius, Antti Kailio, Liisa Kontkanen,

Matti Leskinen, Martti Mäkelä, Hannu Saarela ja Lea Leskinen

 Pöytäkirja

 

 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Leskinen avasi kokouksen klo 18.00.

 

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Kailio, sihteeriksi Lea Leskinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Martti Mäkelä ja Heikki Arvila.

 

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2019

Esiteltiin  vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus (liite 1)  ja ne hyväksyttiin muutoksitta. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 556,92 EUR.

 

 1. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin.

 

 1. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Myönnettiin hallituksen jäsenille vastuuvapaus vuodelta 2019.

 

 1. Ylijäämän tai tappion käyttäminen

Tilikauden ylijäämä siirretään voitto- ja tappiotilille.

 

 1. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

 

 1. Osuuskunnan hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Valittiin uusiksi jäseniksi 2-vuotiskaudelle Matti Leskinen, Heikki Arvila ja Antti Kailio. Hallituksessa jatkavat vanhoina jäseninä Liisa Kontkanen, Martti Mäkelä ja Jukka Nokkanen.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Matti Wilenius, Lauri Leskinen ja Hannu Saarela.

 

 

 1. Etäluettavien vesimittareiden hankinta

Puheenjohtaja esitteli etäluettavien  vesimittareiden hankintaa. Niiden kustannusten on arvioitu olevan 150-180 EUR per talous.  Päätettiin, että vesimittarit hankitaan vuonna 2021. Jäsenten osuus kustannuksista on     80 EUR per talous ja osuuskunta maksaa loppuosan. Hallitus kerää jäseniltä   4x 20 EUR (alv 0%) vesilaskujen yhteydessä seuraavasta vesilaskusta (heinäkuu 2020) lähtien.

 

 1. Talousarvio vuodelle 2020 ja veden hinta

Esiteltiin vuoden 2020 talousarvio (liite 2). Veden hinta pysyy ennallaan. Hyväksyttiin talousarvio.

 

 1. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Osmo Siira ja varalle Kari Palmumaa.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:43.

 

 

 

 

                      Antti Kailio                                                                    Lea Leskinen

                      puheenjohtaja                                                             sihteeri

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat:

 

 

                      Martti Mäkelä                                                               Heikki Arvila

 

 

 

===================================================================

 

 

Keltin vesihuolto-osuuskunta

Varsinainen kokous 2018

PÖYTÄKIRJA

 

Aika              torstai 17.5.2018 klo 18

Paikka          Kymen Paviljonki

Läsnäolijat    Matti Leskinen, Päivi Kassinen, Martti Mäkelä, Antti Kailio, Heikki Arvila, Matti Wilenius, Liisa Kontkanen, Lea Leskinen

  

 1. Kokouksen avaus

          Puheenjohtaja Matti Leskinen avasi kokouksen klo 18.00.

 

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

          Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Kailio, sihteeriksi Lea Leskinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Martti Mäkelä ja Heikki Arvila.

 

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

          Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

           Osuuskunnan puheenjohtaja Matti Leskinen esitteli toimintakertomuksen (liite 1) ja taloudenhoitaja Liisa Kontkanen

           tilinpäätöksen (liite 2) sekä tilintarkastuskertomuksen (liite 3). Tilintarkastaja kiinnitti huomiota oman pääoman negatiiviseen

           arvoon -26.298,28 euroa.

 

 1. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

           Tilinpäätös osoittaa 4.646,97 euron alijäämää. Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

 

 1. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

           Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

 1. Ylijäämän tai tappion käyttäminen

           Tilivuoden tappio 4.646,97 euroa päätettiin hallituksen esityksestä liittää edellisten vuosien tappioiden lisäykseksi.

 

 1. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot

          Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio laskun mukaan.

 

 1. Osuuskunnan hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

          Hallituksen erovuoroiset jäsenet Matti Leskinen, Heikki Arvila ja Antti Kailio valittiin uudelle 2-vuotiskaudelle. Hallituksessa jatkavat

          Liisa Kontkanen, Martti Mäkelä ja Jukka Nokkanen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Janne Hyyrynen, Kimmo Saarinen ja Matti Wilenius.

 

 1. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

          Toiminnantarkastajaksi valittiin Sanna Ripatti, varalle Pia Ansamäki.

 

 1. Talousarvio vuodelle 2018 ja veden hinta

          Liisa Kontkanen esitteli talousarvion vuodelle 2018 (liite 4). Päätettiin, että talouden tasapainottamiseksi korotetaan veden ja jäteveden

          hintaa sekä perusmaksuja. Uudet hinnat ovat:

 

 

VESI JA JÄTEVESI

2,29

EUR/m3

JÄTEVESI

3,31

EUR/m3

PERUSMAKSUT:

   

Vesi ja jätevesi

225,00

EUR/vuosi

Vesi

150,00

    -"-

Jätevesi

150,00

    -"-

Liittymä ei käytössä

112,50

    -"-

 

             Hinnat sisältävät alv:n 24 %. Uudet hinnat tulevat voimaan takautuvasti 1.3.2018 alkaen.

 

 1. Toimenpiteet taseen pääoman vahvistamiseksi

           Taloudenhoitaja alusti keskustelun. Osuuskunnan oma pääoma on negatiivinen -26.298,28 euroa. Tämä on seurausta siitä, että

           osuuskunnan tulot eivät ole kattaneet menoja. Tilintarkastaja on kiinnittänyt asiaan huomiota ja edellyttänyt, että hallitus ryhtyy

           toimenpiteisiin osuuskunnan taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi.

 

                      Todettiin, että on kaksi vaihtoehtoa:

           1. Kerätään osakkailta lisämaksu, jotka kirjataan omaan pääomaan (SVOP-sijoitus) tai

           2. siirretään osa osakkaiden maksamasta liittymismaksuista pääomalainaksi.

 

           Todettiin, että jälkimmäinen vaihtoehto on parempi.  Hallitus valtuutettiin ryhtymään toimenpiteisiin oman pääoman vahvistamiseksi

           siten, että jo maksetusta liittymämaksusta osa siirretään pääomalainaan.

           Hallitus järjestää asiasta tiedotustilaisuuden jäsenille.

 

 1. Muut asiat

          Ei muita asioita.

 

 1. Kokouksen päättäminen

          Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:04.

 

 

         Pöytäkirja vakuudeksi

 

                      Antti Kailio, puheenjohtaja                                        Lea Leskinen, sihteeri

 

 

        Pöytäkirjan tarkastajat:

 

                      Martti Mäkelä                                                               Heikki Arvila

 

 VEETI

-

Toimintakertomus 2017

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keltin vesihuolto-osuuskunta

Keltin vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous 2017

Aika:15.5.2017 klo 18.00

Paikka: Kymen Paviljonki

Läsnäolijat: Liisa Kontkanen, Vesa Ahola, Satu Holappa, Päivi Kassinen, Martti Mäkelä, Matti Wilenius, Antti Kailio, Lea Leskinen ja Matti Leskinen (liite 1)

PÖYTÄKIRJA

 

 1. Kokouksen avaus

                Osuuskunnan puheenjohtaja Matti Leskinen avasi kokouksen klo 18:05.

                 Hän totesi avauspuheenvuorossaan, että tämä on osuuskunnan 7. varsinainen kokous. Osuuskunnan lainat on maksettu. Kirjanpito on siirretty Elimäen                     kiinteistökeskukselta Liisa Kontkaselle. Hallituksella on työn alla suunnitelma poikkeustilanteisiin varautumisesta. Osuuskunnan tiedotus tapahtuu Keltin                     Vesipostin, sähköpostien, tekstiviestien ja Kelttinetin (http://www.keltti.net/) kautta. Osuuskunnan toiminta perustuu pääasiassa vapaaehtoisten työhön.                   Tulevaisuudessa pitää varautua ostopalveluihin, joihin tarvitaan rahaa. Puheenjohtaja kiitti hallitusta ja vapaaehtoistoimintaan osallistuneita.

  2.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

                Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Kailio, sihteeriksi Lea Leskinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi  Päivi Kassinen ja Matti Wilenius

 3.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                Kokouskutsu on toimitettu jäsenille 24.4.2017 sähköpostilla ja kirjeinä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaseksi.

 4.  Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016

                Matti Leskinen esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen (liite 2), joka hyväksyttiin muutoksitta.

                Liisa Kontkanen esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen (liite 2) ja  tilintarkastuskertomuksen sekä luki tilintarkastuskertomuksen (liite 3).

 5.  Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

                Tilinpäätös osoittaa 4687,14 euron alijäämää. Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

 6.   Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

                Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 7. Ylijäämän tai tappion käyttäminen

                Tilivuoden tappio 4687,14 EUR päätettiin hallituksen esityksestä liittää edellisten vuosien tappioiden lisäykseksi.

 8.  Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot

                Päätettiin, että palkkioita maksetaan vain toiminnantarkastajille.

 9.   Osuuskunnan hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

               Hallitukseen valittiin uudelle 2-vuotiskaudelle Liisa Kontkanen, Martti Mäkelä ja Jukka Nokkanen. Hallituksessa jatkavat Matti Leskinen, Heikki Arvila ja                       Antti Kailio. Varajäseniksi (1v) valittiin Janne Hyyrynen,  Kimmo Saarinen ja Matti Wilenius.

 10.  Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

              Toiminnantarkastajaksi valittiin Sanna Ripatti, varalle Jarmo Kuntonen.

 11.  Muut asiat

              Ei muita asioita.

 12.  Kokouksen päättäminen

             Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40

 

Pöytäkirja vakuudeksi

  

                      Antti Kailio, puheenjohtaja                                        Lea Leskinen, sihteeri

 Pöytäkirjan tarkastajat

  

                      Päivi Kassinen                                                            Matti Wilenius

 

==============================================================================

Koulutustilaisuuden info

-

Pumpun käyttöohje häiriötilanteissa

-

Paikka: Kymen Paviljonki, osoite Helsingintie 308, Kuusankoski.

Läsnäolijat: Lea Leskinen, Seppo Suokas, Merja Suokas, Martti Mäkelä, Päivi Kassinen, Jukka

Nokkanen, Mikko Virtala, Heikki Arvila, Matti Wilenius, Erja Jurvanen-Savurinne,

Antti Kailio, Liisa Kontkanen, Matti Leskinen; (liite 1)

Keltin vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous

PöYTäKIRJA

Aika: tiistai, 24.5.2016 klo 18.00

 1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Matti Leskinen avasi kokouksen klo 18:05 ja piti lyhyen alustuksen ajankohtaisista asioista.

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Kailio ja sihteeriksi Lea Leskinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Arvila ja Mikko Virtala, jotka toimisivat myös ääntenlaskijoina tarvittaessa.

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015

Matti Leskinen esitteli osuuskunnan toimintakertomuksen vuodelta 2015 (liite 2). Toimintakertomus hyväksyttiin.

Matti Leskinen esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen (liite 3).

Antti Kailio luki toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4).

 1. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Matti Leskinen esitteli tuloslaskelman ja taseen, jotka vahvistettiin.

 1. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Myönnettiin.

 1. Ylijäämän tai tappion käyttäminen

Tilinpäätös osoittaa 9731,56 euron alijäämää, joka päätettiin hallituksen esityksestä liittää edellisten vuosien tappioiden lisäykseksi.

 1. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot

Hallitukselle ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

 1. Osuuskunnan hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Heikki Arvila, Matti Leskinen ja Matti Wilenius. Hallituksessa jatkavat Liisa Kontkanen, Martti Mäkelä ja Jukka Nokkanen. Hallitukseen valittiin uudelle 2-vuotiskaudelle Heikki Arvila, Antti Kailio ja Matti Leskinen. Varajäseniksi valittiin Janne Hyyrynen, Kimmo Saarinen ja Matti Wilenius.

 1. Päätetään liittymismaksun suuruus

Päätettiin liittymismaksun suuruudeksi 5500 EUR. Uusille liittyjille liittymismaksu tulee olemaan vähintään 12500 EUR.

 1. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkajaksi valittiin Jarmo Kuntonen ja varalle Sanna Ripatti.

 1. Osuuskunnan kutsun julkaisutavat

Osuuskunnan kutsut ja tiedotteet julkaistaan ensisijaisesti sähköpostilla. Kirjallinen kutsu lähetetään niille, joiden sähköpostiosoite ei ole tiedossa. Lisäksi kutsut ja tiedotteet julkaistaan osuuskunnan kotisivulla http://www.keltti.net/infra/keltin-vesi

 1. Muut asiat
  1. Päätetään veden ja jäteveden käyttömaksut sekä perusmaksujen suuruus

Päätettiin veden ja jäteveden maksuiksi 1.7.alkaen hallituksen esityksen mukaisesti:

Vesimaksut 1.7.2016 EUR/m3
Vesi 2,21
Jätevesi 2,98

Hallitus esitti, että myös ne osuuskunnan jäsenet, jotka eivät vielä ole ottaneet vesiliittymää käyttöön, maksaisivat vuotuista perusmaksua 75 EUR vuodessa. Päätettiin vuotuisiksi perusmaksuiksi hallituksen esityksen mukaisesti:

Perusmaksut 1.7.2016 EUR/vuosi
Vesi + jätevesi 150,00
Vesi 100,00
Jätevesi 100,00
Ei vielä käytössä 75,00
 1. Päätetään vesilaskujen laskutusjaksoista sekä arviolaskuihin siirtymisestä

Päätettiin, että vesilaskuissa otetaan käyttöön arviolaskut. Laskut lähetetään kolmen kuukauden välein, siten että ensimmäinen laskutusjakso päättyy 30.6.2016. Mittarilukemiin perustuvat tasauslaskut tehdään kaksi kertaa vuodessa.

 1. Matti Leskinen kertoi, että vesimittareiden sinetöinti ja jätevesien pumppaamoiden

puhdistus tullaan tekemään kesän aikana. Hallitus tiedottaa ajankohdat, kun ne tarkentuvat.

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:08.

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

_______________________ ______________________

Antti Kailio, puheenjohtaja Lea Leskinen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

_______________________ ______________________

Heikki Arvila

 

=======================================================================

Vuosikokous 2015

Keltin vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous

Aika: keskiviikkona 27.5.2015 klo 17.00

Paikka: Kymen Paviljonki, osoite Helsingintie 308, Kuusankoski.

Läsnäolijat: liite 1

PöYTäKIRJA

 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Taisto Huuhtanen avasi kokouksen klo 17:12 kiittäen sekä nykyisiä että aiempia hallituksen jäseniä ja erityisesti sihteeri Heikki Nurmista hyvästä yhteistyöstä ja panoksesta vesiosuuskunnan toiminnan aloittamiseen. Koneistus Vilcoa kiitettiin ilmaisesta varastotilasta.

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Kailio, sihteeriksi Lea Leskinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Kontkanen ja Matti Hyytiäinen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

 1. Asialistan hyväksyminen

Seppo Suokkaan vaatimuksesta kokouksen asialistaan lisättiin kohta 15, vaatimus hallitukselle kiinteistöliittymien rakennuskustannusten kohdentamisesta vesiosuuskunnalle.

 1. Toimintakertomus vuodelta 2014

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (liite2), joka hyväksyttiin muutoksitta.

 1. Tilinpäätös vuodelta 2014

Matti Wilenius esitteli tilinpäätöksen (liite 3) ja luki toiminnantarkastuskertomuksen (liite 4). Tilinpäätös hyväksyttiin muutoksitta.

 1. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vuoden 2014 tuloslaskelma vahvistettiin.

 1. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Vastuuvapaus myönnettiin. Seppo Suokas ilmoitti eriävän mielipiteen.

 1. Ylijäämän tai tappion käyttäminen

Tilikauden alijäämä -8454,51 EUR kirjataan edellisten vuosien tappioiden lisäykseksi.

 1. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Ei makseta palkkioita.

 1. Osuuskunnan hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Taisto Huuhtanen, Martti Mäkelä ja Jukka Nokkanen. Hallituksessa jatkavat Heikki Arvila, Matti Leskinen ja Matti Wilenius.

Hallitukseen valittiin uudelleen Martti Mäkelä ja Jukka Nokkanen ja uutena jäsenenä Liisa Kontkanen. Varajäsenet Janne Hyyrynen ja Kimmo Saarinen valittiin uudelleen.

Kokous esitti kiitokset pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Taisto Huuhtaselle hänen tekemästään arvokkaasta työstä ja asiantuntemuksesta osuuskunnan toiminnan käynnistämisessä.

 1. Osuuskunnan hallituksen valtuuttaminen tekemään merkittävät päätökset (liittymismaksu, lainat)

Hallitus sai valtuudet.

 1. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Tominnantarkastajaksi valittiin Osmo Siira, varalle Jouko Koponen.

 1. Muut asiat

Kokoukselle annettiin tiedoksi hallituksen 13.3.2015 7§ tekemä päätös Seppo Suokkaan ja seitsemän muun jäsenen allekirjoittamaan esitykseen kiinteistöliittymien rakentamisesta.

 1. Seppo Suokkaan vaatimus hallitukselle kiinteistöliittymien rakennuskustannusten kohdentamisesta vesiosuuskunnalle

Seppo Suokas on lähettänyt osuuskunnan hallitukselle seitsemän muun jäsenen (Mika Saarela, Pentti Saarela, Isto Aitokari, Kimmo Saarinen, Petri Hietala, Ilkka Kontkanen, Pasi Huhtala) allekirjoittaman vaatimuksen, että osuuskunta vastaa kiinteistöliittymän rakentamisesta seinään asti. Hallitus on vesilain mukaisesti päättänyt, että liittymiskohta on kiinteistökohtainen pumppaamo. Liittymiskohdan rakentaminen seinään asti nostaisi osuuskunnan liittymismaksua noin 2600 EUR. Yli 20 jäsentä on rakentanut kiinteistöliittymän eikä kustannuksia ole vaadittu osuuskunnalta. Tasavertaisuusperiaatteen mukaisesti osuuskunnan tulee kohdella kaikkia jäseniään tasa-arvoisesti. Lisäksi kiinteistöliittymän rakentamisessa työstä saa verotuksessa kotitalousvähennyksen, jota ei saa osuuskunnan kautta, siis jäsenten yhteisesti maksamana.

Seppo Suokkaan vaatimuksesta kokous äänesti asiasta. äänestyksessä hallituksen kanta sai 13 ääntä ja Suokkaan esittämä kanta 4 ääntä. Puheenjohtaja muistutti jäseniä vielä kotitalousvähennyksen tekemisestä verottajalle.

Seppo Suokas esitti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan kirjattavaksi.

Mika Saarela kertoi hallitukselle lähettämästään kirjeestä koskien kiinteistöliittymän rakentamiseen liittyvien tarvikkeiden korvaamista. Hallituksen kanta on todettu vastauskirjeessä Mika Saarelalle. Vesiosuuskunta maksaa sähkötyöt ja vesimittarit, jotka ovat osuuskunnan omaisuutta. Mikä Saarela pyysi vielä merkitsemään pöytäkirjaan kokouksen puheenjohtajalle esittämänsä kysymyksen, joka koski liittymissopimuksen noudattamista. Puheenjohtaja kertoi vastauksena vesiosuuskunnan noudattavan tehtyjä sopimuksia.

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:24.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_________________________ _____________________

Antti Kailio, puheenjohtaja Lea Leskinen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

_________________________ _____________________

Liisa Kontkanen Matti Hyytiäinen

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

Pöytäkirja

Keltin vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous

Aika: 23.4.2014 klo 18

Paikka: Kymen Paviljonki, Helsingintie 308

Läsnäolijat: Kokoukseen osallistui 21 henkilöä (liite 1).

Kokouksen aluksi kuultiin Kouvolan Veden suunnittelupäällikkö Jarkko Laitisen alustus vesijohtoverkostoon liittymisen ajankohtaisista asioista (liite 2).

Pöytäkirja

Keltin vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous

Aika: 23.4.2014 klo 18

Paikka: Kymen Paviljonki, Helsingintie 308

Läsnäolijat: Kokoukseen osallistui 21 henkilöä (liite 1).

Kokouksen aluksi kuultiin Kouvolan Veden suunnittelupäällikkö Jarkko Laitisen alustus vesijohtoverkostoon liittymisen ajankohtaisista asioista (liite 2).

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Taisto Huuhtanen avasi kokouksen klo 18:15.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja

ääntenlaskijoiden (2) valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Taisto Huuhtanen, sihteeriksi Lea Leskinen ja pöytäkirjan

tarkastajiksi Heikki Arvila ja Matti Leskinen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Toimintakertomus vuodelta 2013

Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintakertomukseksi (liite 3).

5. Tilinpäätös

Sihteeri esitteli tilinpäätöksen (liite4).

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Myönnettiin.

8. Ylijäämän tai tappion käyttäminen

Päätettiin siirtää voitto- ja tappiotilille.

9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Palkkioita ei makseta.

10. Osuuskunnan hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi (6) valittiin Taisto Huuhtanen, Heikki Arvila, Matti Leskinen, Martti Mäkelä,

Jukka Nokkanen ja Matti Wilenius. Hallituksen varajäseniksi valittiin Janne Hyyrynen ja Kimmo

Saarinen. Heikki Nurminen oli erovuoroinen hallituksen jäsen.

11. Osuuskunnan hallituksen valtuuttaminen tekemään merkittävät päätökset (liittymismaksu, lainat)

Osuuskunnan hallitus valtuutettiin.

12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Liisa Kontkanen ja varatoiminnantarkastajaksi Matti Hyytiäinen.

13. Osuuskunnan tiedotteet ja kokouskutsujen julkaiseminen

Osuuskunnalle on avattu netissä kotisivu osoitteessa http://www.keltti.net/infra/keltin-vesi. Sivulla

tullaan julkaisemaan tietoa osuuskunnasta ja sen ajankohtaisista asioista. Kokouskutsut ja

tiedotteet lähetetään myös sähköpostilla, jolloin ne tulevat nopeammin kuin kirjejakeluna.

14. Muut asiat

Keskusteltiin kiinteistökohtaisten liittymien rakentamisesta puheenjohtajan alustuksen pohjalta:

 

 • Läntisen osan verkosto on ollut käyttövalmiina vuoden 2013 kesäkuusta lähtien. Neljä kiinteistöä on liittynyt verkostoon.
 • Itäisen verkoston (Keltintie) osalla vesiliittymät ovat mahdollisia, (kolme kiinteistöä on liittynyt verkostoon) jätevesiliittymät voidaan ottaa käyttöön välittömästi kaupungin jätevesipumppaamon valmistuttua Keltintien varteen. Kouvolan Vesi on luvannut, että viimeistään syksyllä 2014 pumppaamo on käyttövalmiina
 • Osuuskunta on rakennuttanut kaikki suunnitelman mukaiset kiinteistöliittymät pumppaamoineen ja liittänyt ne osuuskunnan runkoverkkoon. Kiinteistön omistajan vastuulle jää rakentaa/rakennuttaa vesi- ja viemäriverkosto kiinteistön osalla.
 • Osuuskunta hankkii ja kytkee kiinteistökohtaisen vesimittarin, toimittaa ja asentaa jätevesipumppaamoon pumpun. Kiinteistön vastuulla on sähkökaapelin tuominen pumppaamolle.
 • Osuuskunta suosittelee kiinteistökohtaisen paineenalennusventtiilin asentamista vesijohtoverkostoon.
 • Osuuskunta tiedottaa ajankohdasta, jolloin Keltintien osalla jätevesiverkosto voidaan ottaa käyttöön.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:32

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

Taisto Huuhtanen, puheenjohtaja Lea Leskinen, sihteeri

 

Pöytäkirjan tarkastajat:

 

Heikki Arvila Matti Leskinen

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Keltin veshuolto-osuuskunta

 

Toimintakertomus 2013

 

Vesijohtoverkoston rakentaminen

Keltin vesihuolto-osuuskunta perustettiin 23.3.2010 ja rekisteröitiin 2.6.2010. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille.

Vesijohtoverkoston suunnittelu aloitettiin kesäkuussa 2010. Urakoitsijaksi valittiin PVK-Kaivu Oy ja urakkasopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2012. Verkoston rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2012 ja vastaanottotarkastus pidettiin 3.11.2012. Tässä vaiheessa yksi liittymä oli rakentamatta johtuen linjan alueella olevasta metsänkaatohankkeesta. Urakkasopimuksen mukainen työ otettiin kuitenkin vastaan hyväksyttävästi tehtynä, lukuun ottamatta tätä yhtä liittymää. Puuttuva liittymä rakennettiin kesällä 2013.

Toteutuneet putki- ja kaivuumäärät ovat yhteensä 9764 m.

Keltin vesihuolto-osuuskunnalla on 41 liittyjää. Näistä 34 on vakituisessa asuinkäytössä olevaa kiinteistöä, kolme loma-asuntoja ja neljä teollisuus- tai liikekiinteistöjä.

Hankkeen rakennuskustannukset 31.12.2013 mennessä:

RAKENTAMISKUSTANNUKSET 2010-2013, EUR

Rakentaminen yhteensä,

321 118,45

josta

 

MaVEPLAN suunnittelu

8 420,00

urakoitsija/PVK-Kaivu, alv0

305 039,80

valvonta

3 232,30

muut kulut

4 426,35

Jätevesipumppujen suulle on hankittu ja jaettu lukot kaikille osakkaille

Kouvolan Veden kanssa on allekirjoitettu liittymis- ja käyttösopimus koskien vesiosuuskunnan läntistä osaa. Itäisen osan sopimusneuvottelut jatkuvat.

Johtoalueen käyttösopimukset on allekirjoitettu kaikkien asianosaisten maanomistajien kanssa.

Osuuskunnalle on avattu omat nettisivut osoitteessa http://www.keltti.net/infra/keltin-vesi.

 

Vesimaksut

Keltin vesihuoltoverkosto on liitetty Kouvolan Veden verkostoon. Hallitus päätti veden ja jäteveden hinnaksi Kouvolan veden laskutushinnan korotettuna 20%:lla ja perusmaksujen korotuksen 10%:lla. Hintojen korotuksilla pyritään kattamaan vesijohtoverkoston ylläpitokustannukset. Keltin veden hinnat v. 2013:

VESIMAKSUT 2013

     

2013

hinta, EUR/m3

sis.
ALV 24%

 

Käyttövesi

1,726

0,33

 

Jätevesi

2,411

0,47

 
       

PERUSMAKSUT 2013

     

2013

EUR
per vuosi

EUR
per kk

sis.
ALV 24%

Käyttövesi

23,83

1,99

0,38

Jätevesi

34,84

2,90

0,56

Hallitus

 

Osuuskunnan hallitus, nimetty varsinaisessa kokouksessa 25.4.2013:

jäsenet: varajäsenet:

Taisto Huuhtanen (pj) Timo Kuokka

Heikki Arvila Harri Kuoppala

Martti Mäkelä Antti Pilli-Sihvola

Matti Leskinen Susanna Porvari

Jukka Nokkanen (25.4. lähtien) Mikko Saaristo

Heikki Nurminen (sihteeri 31.8.asti) Seppo Suokas

Matti Wilenius (25.4. lähtien)

Antti Kailio (1.1.-25.4.2013)

 

Hallituksen kutsumana sihteerinä on toiminut Lea Leskinen 1.6.2013 ja taloudenhoitajana 1.9.2013 alkaen. Hallitus kokoontui 5 kertaa.

Vakuutukset

Hallitus on ottanut omaisuus- ja vastuuvakuutuksen Ifiltä.

Avustukset

 

Kouvolan kaupungilta saatiin 30000 avustusta syyskuussa. ELY-keskukselle jätettiin vuoden lopussa maksatushakemus 55000 euron avustuksesta.

 

Yhteistoiminta

 

Keltin vesiosuuskunta on liittynyt jäseneksi Kouvolan vesiosuuskunnat ry:hyn sekä Suomen vesiosuuskuntien liittoon. Jäsenyydestä saa alennusta mm kurssimaksuista ja vakuutuksista.

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kiinteistöliittymien rakentaminen aloitetaan heti, kun Kouvolan Veden siirtoviemäri valmistuu ja otetaan käyttöön.

Arvio verkoston rakentamiseen liittyvistä kuluista vuonna 2014:

 

RAKENTAMISKUSTANNUKSET TA 2014, EUR

Kiinteistöjen liittäminen verkostoon, 36*500 eur

13 000,00

Jätevesimittarikaivon rakentaminen Keltintielle

5 000,00

Yhteensä

18 000,00

Keltinvesi Facebook

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail


© Keltin Nuoret