Keltin vesihuolto-osuuskunta perustettiin 23.3.2010 ja rekisteröitiin 2.6.2010. Vesijohtoverkoston suunnittelu aloitettiin kesäkuussa 2010. Verkoston suunnittelijaksi valittiin Maveplan Oy ja suunnitelma oli valmis toukokuussa 2011. Vesihuoltoverkoston rakkennusurakka annettiin PVK-Kaivu Oy:lle ja urakkasopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2012.


Verkoston rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2012 ja vastaanottotarkastus pidettiin 3.11.2012.


Keltin vesihuolto-osuuskunnalla on 43 liittyjää. Näistä 36 on vakituisessa asuinkäytössä olevaa kiinteistöä, kolme loma-asuntoja ja neljä teollisuus- tai liikekiinteistöjä.


Keltin vesihuoltoverkosto on liitetty Kouvolan Veden verkostoon. Kouvolan Veden siirtoviemärin rakentaminen Akanojalle on myöhässä ja viivästyttänyt myös Keltin kiinteistöjen liittymistä vesijohtoverkostoon. Viidelle osakkaalle on tehty käyttövesiliittymä, mutta suurin osa osakkaista odottaa mahdollisuutta liittyä jätevesiverkostoon samanaikaisesti. 


Kiinteistöliittymien rakentaminen aloitetaan heti, kun Kouvolan Veden siirtoviemäri valmistuu ja otetaan käyttöön. Kouvolan Vedestä on saatu arvio, että liittymät voidaan rakentaa alkukesästä 2014.

 

Hallitus pohtimassa putkilinjauksia talvella 2014.

oik. sihteeri Lea Leskinen, Matti Wilenius, Jukka Nokkala, Matti Leskinen, Martti Mäkelä ja puheenjohtaja Taisto Huuhtanen

kuvaaja Heikki Arvila© Keltin Nuoret